Swift 4 TableView Kullanımı

Yazan Zeynel Akçay Tarih 2019-02-10

Bir çok uygulamanın temelini oluşturan tableview kullanımı ögrenmeye çalışacagız.

Birinci olarak yeni bir proje oluşturuyoruz. Daha sonra storyboard' tableview 'imizi ekliyoruz. ViewController'da kullanamk için kodumuzu ekliyoruz.

@IBOutlet var tableView: UITableView!

Tableview'i ViewController'de kullanmak için viewDidLoad fonksiyonu altında iki ayar yapmamız gerekiyor. dataSource ve delegate nerden alacağını belirtmemiz gerekmektedir.

tableView.dataSource = self
tableView.delegate = self

ViewController'a delegate ve datasource olması için yetki vermemiz gerekiyor. Bunun için  UITableViewDelegate, UITableViewDataSource eklemesini yapıyoruz;

class ViewController: UIViewController, UITableViewDelegate, UITableViewDataSource {

UITableViewDelegate'yi ekledigimiz için optional olmayan iki fonksiyonunu ViewContorller sınıfımıza dahil etmemiz gerekiyor. return degerlerini oluşturarak uygulamamızın hata vermesini engelliyoruz.

numberOfRowsInSection -> tableview'deki satır sayısını döndürüyor.

cellForRowAt - > tableview'deki cell'leri oluşturyor.

 

  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return 4
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = UITableViewCell();
    cell.textLabel?.text="Zeynel Akçay"
    return cell;
  }

Taglar: ios swift4 tableview