MySQL Engine, InnoDB, MyISAM

Yazan Zeynel Akçay Tarih 2020-03-05
MyISAM InnoDB
 • Bir tablo içeirisndeki verileri diğer bir tablo ile ilişkilendirmeye yarayan Foreign Key desteği yoktur.Bu nedenle veri bütünlüğü sağlanmaz,İlişkisel değildir.
 • Bir tablo içeirisndeki verileri diğer bir tablo ile ilişkilendirmeye yarayan Foreign Key desteği vardır. Bu nedenle ilişkisel yapılar kurularak veri bütünlüğü saglanabilir.
 • Daha az sistem kaynağı tüketir
 • Daha fazla sistem kaynağı tüketir.
 • Insert ve Update işleminde tablo kilitlenip işlem yapılır. Aynı anda tablo kitlendiği için  başka SQL işlemi yapılamaz.
 • Insert ve Update işleminde ilgili satır veya satırlar kilitlenip işlem yapılır. Aynı anda tabloda başka SQL işlemleri yapılabilir.
 • Full Text Seacrh desteği vardır.
 • Full Text Seacrh desteği yoktur.
 • Büyük boyutlu veritabanlarının performansı için dizayn edilmemiştir. 1-2 GB veriden sonra performans düşüşü yaşanır.
 • Büyük boyutlu veritabanlarının performansı için tasarlanmıştır.
 • Transaction özelliği yoktur.
 • Transaction özelliği vardır.

Taglar: MySQL innoDB MyISAM Database Engine